Verantwoorde Zonnekuur

  • Afhankelijk van uw huidtype kan een bruiningskuur bestaan uit 10 zonnesessies verspreid over 11 dagen waarbij u de 2e dag een rustdag houdt. Zes tot acht kuren per jaar is wel het maximum. Gun uw huid na elke kuur  een rustperiode van enige weken. Mensen met een huid die van nature niet of nauwelijks bruint  adviseren wij ook met een bruiningtoestel enige voorzichtigheid in acht te nemen.
  • Neem bij het begin van een nieuwe bruiningskuur na het eerste zonnebad een rustdag. Doen zich geen ongewenste huidreacties voor, dan kunt u doorgaan.
  • U mag slechts eenmaal bruinen per dag. Ook hier geldt: direct stoppen als u vervelende huidreacties bespeurt. Vooral mensen met een gevoelige huid (type 1 en 2) moeten hierop bedacht zijn.
  • In sommige medicijnen en schoonheidsproducten komen stoffen voor die, in combinatie met zonnebaden, ongewenste reacties kunnen oproepen. Ook andere stoffen hebben soms een gelijk soort effect. Als u medicijnen gebruikt overleg  dan altijd eerst met uw arts voordat u een bruiningskuur gaat doen.
  • Ook cosmetische producten (parfums en make-up) kunnen UV actief zijn. Bij zonnebaden moet de huid dus schoon zijn. Sommige middelen dringen diep door in de huid.  Reinig daarom ook minstens drie uur  voor elk zonnebad grondig. Of liever nog: gebruik een dag van tevoren helemaal geen make-up.
  • Gebruik geen antizonnebrandcrème, olie of zelfbruinend middel onder het bruiningstoestel. Deze producten kunnen stoffen bevatten die de werking van UV-licht ongewenst beïnvloeden. Dat maakt uw persoonlijk kuurplan onbetrouwbaar. Dit geldt niet voor de speciale crèmes die in de zonnestudio van Carma verkrijgbaar zijn.
  • Als u ongewenste reacties krijgt die u niet kunt verklaren, stop dan met de kuur. Ga naar uw arts als de klachten niet binnen korte tijd verdwijnen. Zonnebank – bruin biedt geen afdoende bescherming tegen verbranding door de echte zon.
  • Als uw huid enige tijd na het zonnebad rood en strak wordt, hebt u waarschijnlijk zonnebrand opgelopen. Wacht met een volgend bad tot dit over is, controleer uw kuurplan en ga eventueel korter zonnen.
  • Bescherm uw ogen altijd met een speciaal beschermbrilletje. UV-stralen die rechtstreeks de ogen binnen dringen kunnen de oorzaak zijn van tijdelijke of blijvende oogaandoeningen.
  • Er zijn pillen in de handel die en bruine huid beloven zonder zonnebaden. Gebruik deze manier van bruinen nooit gelijktijdig met een UV – kuur. De combinatie van bruinpil en bruinkuur kan de kans op verbranding verhogen.

Zo snel bent u bruin

“Geduld is een schone zaak”. Dit bekende spreekwoord is zeker van toepassing op het zonnen met bruiningsapparatuur. Het is belangrijk dat u zich aan het schema houdt. Er moeten processen in uw lichaam op gang komen en dat vergt nu eenmaal tijd. Als u zich aan de kuuropbouw houdt kunt u er op rekenen dat u aan het eind van de kuur een mooi gebruinde huid heeft.

Hoe lang blijft u bruin?

Het ligt voor de hand dat u, als u eenmaal een mooi gebruinde huid heeft, daarvan zolang mogelijk wilt genieten. Het is net als bij het bruinen in de natuurlijke zon. Wordt u in de natuurlijke zon niet makkelijk bruin en bent u vervolgens uw bruine kleur ook snel weer kwijt? Dan zal dat met het zonnen met het bruiningstoestel ook het geval zijn. Ongeveer 2 a 4 weken na het afronden van de zonnekuur zal de bovenste huidlaag worden afgestoten en uw huid langzaamaan lichter. Heeft u uw eigen zon in huis dan kunt u zonnen wanneer u maar wilt. Met 6 a 8 kuren per jaar houdt u een mooie bruine kleur. We gaan ervan uit dat u tijdens de zomermaanden minder gebruik maakt van uw bruiningstoestel, omdat u dan van de natuurlijke zon zou kunnen genieten. De 6 à 8 kuren kunt u dan gelijkmatig over de overige maanden van het jaar verdelen. In elk geval moet u tussen twee kuren een korte periode van rust nemen.

Mooi en gezond bruin

Een mooi gebruinde huid, dat is wat steeds meer mensen graag willen. Begrijpelijk want een mooie bruine huid geeft je een goed gevoel en een gezonde uitstraling. ‘Zonnig’ staat niet voor niets voor begrippen als: vrolijk, gezond, goed humeur. Dit is niets nieuws onder de zon. Al in de Romeinse Oudheid kende men aan een mooie bruine huid dezelfde positieve eigenschappen toe als wij nu in onze moderne tijd. En terecht, want verantwoord zonnen is gezond. Onderzoek heeft uitgewezen dat zonlicht onze gezondheid in positieve zin beïnvloedt. De bloedsomloop, stofwisseling en vitamine D aanmaak worden mede door zonnestraling geactiveerd. Het is  bekend dat zelfs bepaalde huidaandoeningen door zonlicht bestreden worden. We weten ook dat zonnen minder plezierige effecten kan hebben. Bijna iedereen heeft dat wel eens ‘aan den lijve’ ondervonden. Te lang achter elkaar in de zon, zeker in het begin, kan zonnebrand veroorzaken. Dat neemt echter niet weg dat zonlicht ons lichaam goed doet maar dan wel maat houden.

Hoe uv-straling werkt

De straling van de zon bestaat uit licht  met verschillende golflengtes; lang, middenlang en kort. Hiervan is alleen het licht met de middellange golflengte zichtbaar: ons daglicht. De overige straling is voor de mens niet zichtbaar. Dat is het infrarood en ultraviolet. Het ultraviolet licht zorgt voor de bruining. Deze onzichtbare UV-stralen kunnen we onderverdelen in 3 soorten: UV-A, UV-B en UV-C stralen. De UV-C stralen bereiken de aarde niet (gelukkig maar) want deze straling is schadelijk. De ozonlaag houdt de UV-C straling tegen. Alleen UV-A en UV-B straling bereiken de aarde. Het zijn de stralen die zorgen voor bruining van de huid. De manier waarop de huid reageert op de UV-A en UV-B straling is verschillend. UV-B is ruim 1000 x zo werkzaam als UV-A. Maar de kans op verbranding bij UV-B is ook 1000 x zo groot. Het bruinen met UV-A duurt dus langer, maar de kans op verbranding is ook veel kleiner.

Bruin worden, hoe werkt dat?

Zonnebankbruin is natuurlijk bruin. De biologische processen die bruining veroorzaken zijn zowel bij de natuurlijke zon als uw bruinstoestel hetzelfde. Het bruinen is een reactie van de huid op de UV-stralen. Dat is een van de manieren waarop de huid zich beschermt.

Uv en uw gezondheid

Overmatig blootstellen aan de zon is niet geheel zonder risico’s. De kans op huid- en oogaandoeningen kan er verhoogd door worden. Ook onoordeelkundige en overmatig gebruik van uw bruiningsapparatuur kan zorgen voor een verhoging van de risico’s. Bepalend voor de mate waarin deze risico’s kunnen optreden zijn enerzijds: de aard, duur en intensiteit van de bestraling. Anderzijds is de gevoeligheid voor UV-stralen van de persoon in kwestie van belang. De risico’s met betrekking tot aandoeningen nemen toe naarmate ogen en huid meer aan UV-stralen worden blootgesteld. Wij adviseren u zich strikt aan de door ons opgestelde regels en waarschuwingen te houden. Laat u zich door ons vakkundig voorlichten.