Europese norm en wetgeving zonnebanken

Sinds 2007 zijn er aan zonnebanken bepaalde eisen gesteld door de Europese Commissie, Carma World of Wellness houdt zich hier uiteraard aan. De wetgeving luidt als volgt:

Eisen

De Europese Commissie heeft de eisen voor UV-straling aangescherpt door onder andere op basis van het advies van het Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) de toegestane straling van zonnebanken te verlagen naar 0.3 W/m2 (dit is de straling van de zon om 12:00 rond de evenaar). Deze aangescherpte eisen gelden sinds 23 juli 2007. Ze zijn van toepassing op nieuwe zonneapparaten en apparaten die in zonnestudio’s en dergelijke worden gebruikt. De eisen zijn niet van toepassing op zonneapparaten die reeds in het bezit zijn van consumenten. Voor zonnestudio’s geldt bovendien dat de leeftijdsgrens voor het gebruik van zonnebanken is gesteld op 18 jaar.

Wanneer mag een klant geen gebruik maken van een zonnebank?

  • Een klant mag de zonnebank niet gebruiken indien hij of zij
  • medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor UV-straling vergroten. Bij twijfel
    dient de klant een arts te raadplegen;
  • niet bruin op een natuurlijke wijze (zon);
  • huidkanker heeft (gehad);
  • jonger is dan 18 jaar;
  • ervaren heeft dat er bij gebruik onverwachte effecten optreden, zoals bijvoorbeeld jeuk. De klant dient dan eerst een arts te raadplegen. Bovendien mag een klant geen zonnebank aangeboden krijgen waarvan onderdelen defect zijn of
    niet goed functioneren